Groningen

70.00

De serie Groningen duurt totaal circa 7 uur en bestaat uit: 
College 1a. Groningen in de middeleeuwen
College 1b. Ontwikkelingen in de 17e eeuw
College 2a. Het beleg van Groningen en stagnatie
College 2b. Groningen en de industriële revolutie
College 3a. Groningen in de eerste helft van de 20e eeuw
College 3b. Groningen na de oorlog  
Categorie:

Het is al bijna 1000 jaar geleden dat de stad Groningen voor het eerst werd genoemd in een oorkonde.  “Villa Cruoninga” was toen nog een bescheiden nederzetting in het graafschap Drenthe. De eerste menselijke activiteiten op dit noordelijkste stukje van de Hondsrug gaan echter veel verder terug.

In deze serie over Groningen duiken we samen in het roemrijke verleden van de stad. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal krijg je een uitstekend beeld van hoe de stad er in het verleden heeft uitgezien en wat er nu nog van terug te vinden is.
We zien hoe de stad zich losmaakte van het gezag van de bisschop van Utrecht. We analyseren het succes van Groningen en de relatie met de ommelanden die, ondanks de vele conflicten, hiervoor cruciaal was.  We zoomen in op de zeventiende-eeuwse stadsuitbreiding die zo ruim was bemeten dat het uiteindelijk meer dan twee eeuwen zou duren voordat deze volledig was ingevuld.

De komst van de industriële revolutie had ook voor Groningen de nodige gevolgen en we zien daarna hoe de stad zich in de twintigste eeuw uiteindelijk ontwikkelt naar de huidige vorm. Uiteraard de nodige aandacht voor de Groningse architectuur in de jaren twintig en dertig en de rol van stadsarchitect Siebe Bouma.  Het werk van zijn opvolger Jaap Wilhelm is daarentegen nagenoeg onbekend gebleven, onterecht want Wilhelm leverde met zijn “Groningse scholentype” een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse scholenbouw. Een vergeten Groningse geschiedenis.