Thuiscollege architectuur van de wederopbouw


Decennia lang werd de architectuur uit de wederopbouwperiode beschimpt en besmuikt. De laatste jaren heeft er een kentering in het denken plaatsgevonden en is er steeds meer waardering voor de architecten die vaak met minimale middelen tot soms verbluffende resultaten kwamen. Dit nam niet weg dat er na de oorlog sterke verschillen van inzicht waren tussen de traditionalisten van de Delftse school en de meer modernistisch ingestelde architecten. Bovendien nam in de loop der tijd de kritiek toe op de belevingsarmoede van met name naoorlogse wijken en architecten als Aldo van Eyck zorgden voor de nodige vernieuwing.

 

Docent Hans de Man (1965) studeerde architectuurgeschiedenis aan de RUG in Groningen en was als docent 12 jaar verbonden aan ArtEZ Academie van Bouwkunst.  Hans heeft vele honderden colleges en cursussen gegeven voor o.a.  HOVO, Vrije Academie, Vonkc, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Voerman museum, Quintus Kampen en uiteraard Kunstcolleges.nl

De serie architectuur van de wederopbouw duurt totaal circa 6 uur en bestaat uit: 

College 1a. De wederopbouw van Rotterdam, Middelburg en Rhenen
College 1b. De wederopbouw van Arnhem, Groningen en Nijmegen 
College 2a. De oorsprong van de naoorlogse woonwijk 
College 2b. De opkomst van de ‘stempelwijken’

College 3a. Kritiek op de naoorlogse woonwijk,  Aldo van Eyck en de Forumgroep
College 3b. De juwelen van wederopbouw 

Prijs 60,00 euro  
Na betaling krijg je z.s.m. de links naar de colleges en extra informatie toegestuurd per mail. Je kunt 6 maanden onbeperkt kijken.
Introductievideo volgt binnenkort