VOORWAARDEN

ALGEMEEN

 1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.
 2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst tot stand gekomen.
 3. Tijdens alle activiteiten (colleges, excursies en reizen) is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen, alsook aan personen.
 4. Kunstcolleges.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen.
 5. Kunstcolleges.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onkosten die gemaakt worden tijdens het reizen naar en van (geannuleerde en/of vervallen) activiteiten, zoals parkeerkosten, reiskosten of verblijfskosten.
 6. Kunstcolleges.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medisch letsel en de eventuele gevolgschade daarvan ontstaan tijdens reizen, excursies en cursussen.
 7. Kunstcolleges.nl kan deelnemers weigeren op basis van negatieve ervaringen uit het verleden.
 8. Voor reizen en excursies is deelname met een rolstoel of rollator niet mogelijk.

INSCHRIJVEN

 1. Inschrijven is mogelijk via de website of per mail. Telefonisch opgeven is niet mogelijk. 
 2. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
 3. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 4. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers.
 5. Als een activiteit is volgeboekt is het mogelijk om op een wachtlijst te worden geplaatst.

BETALEN

 1. Betaling is alleen per bank mogelijk. Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur maar altijd voor aanvang van de cursus. 

VERZUIM EN TUSSENTIJDS BEËINDIGEN

 1. Het verzuim van colleges geeft geen recht op het inhalen, maar in overleg is het vaak mogelijk om de gemiste les online in te halen. Alleen bij de lessen van docent Hans de Man.
 2. Het tussentijds door de deelnemer beëindigen van een collegereeks leidt niet tot restitutie van het collegegeld.

ANNULEREN

 1. Inschrijvingen voor collegereeksen kunnen kosteloos worden geannuleerd tot twee weken voor de aanvang van de desbetreffende reeks.
 2. Bij annulering tot een week voor aanvang van de collegereeks, wordt 50 % van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen een week voor aanvang wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 4. Voor reizen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden
 5. Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling   maar niet meer dan 35% van de reissom;
 6. Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 7. Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 8. Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 9. Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 10. Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de reissom;
 11. Voor dagexcursies geldt tot 2 weken voor vertrek gratis annuleren. Tot 7 dagen voor vertrek 50% en vanaf 7 dagen voor vertrek 100% van de reissom

WIJZIGINGEN

 1. Alle op de site genoemde data en programma’s zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.

DISCLAIMER: Kunstcolleges.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.